جنبش عماریون فاراقلیطپنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

articles بایگانی - جنبش عماریون فاراقلیط

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

فاراقلیط کیست ؟

گرفته شده از سایت فاراقلیط ظهور نزدیک است و نزدیکتر اگر ما بخواهیم فاراقلیط کیست؟ فاراقلیط ، حقیقتی که مسیحیت از افشای آن هراس دارد. ولادت و تحصیلات مسیحی : موشه بن یوحنا بن وراده بن شموئیل بن پاتریس، در […]