جنبش عماریون فاراقلیطشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

جنبش عماریون فاراقلیط - ظهور نزدیک است و نزدیکتر اگر ما بخواهیم آنچنان که قوم موسی علیه السلام خواست و ظهور منجی خود را بوسیه گریه و ندبه سرایی 170 سال به پیش انداختند این سایت برای بصیرت یابی به افراد خود و دیگران ساخته شده است حجت الاسلام سید علی هاشمی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

Sound editing for all

 Teaching software sound mixing and editing by cleric Abbas Ahmadi for all Adventist teachers and officers soft war  This training has been developed for the site Franche In this tutorial: Different parts of the software introduced Delete Copy Saylns Reduce […]

فاراقلیط کیست ؟

گرفته شده از سایت فاراقلیط ظهور نزدیک است و نزدیکتر اگر ما بخواهیم فاراقلیط کیست؟ فاراقلیط ، حقیقتی که مسیحیت از افشای آن هراس دارد. ولادت و تحصیلات مسیحی : موشه بن یوحنا بن وراده بن شموئیل بن پاتریس، در […]