جنبش عماریون فاراقلیطسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نوامبر 2018 - جنبش عماریون فاراقلیط

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.