جنبش عماریون فاراقلیطچهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

می 2017 - جنبش عماریون فاراقلیط

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.