جنبش عماریون فاراقلیطپنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

مستند عالم شهید سید علی شمس العلما در راه است - جنبش عماریون فاراقلیط

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

حجت الاسلام سید علی هاشمی : مستند عالم شهید سید علی شمس العلما  برادر آیت الله علم الهدی اهرمی در راه است .

01

 

 

LostFile_JPG_88864256 مستند شهید سید علی شمس العلما صدری برادر زاده شهید شمس العلما صدری LostFile_JPG_88864512 LostFile_JPG_88863744 LostFile_JPG_88863488 LostFile_JPG_88907776 LostFile_JPG_111332096 LostFile_JPG_111333120 LostFile_JPG_111333632

نظرات و ارسال نظر