جنبش عماریون فاراقلیطسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

مراسم قرآن حسینیه حاج سید محمد تقی هاشمی همراه با قاریان ممتاز کشوی 1393 - جنبش عماریون فاراقلیط

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

مراسم قرآن حسینیه حاج سید محمد تقی هاشمی همراه با قاریان ممتاز کشوی ۱۳۹۳

حجت الاسلام حاج سید محمد تقی هاشمی

امام دوازده ۳۱۳ مارا دنبال کنید :twelveimam313.com

نظرات و ارسال نظر